Intelektualna lastnina

Ljudje smo vizualna bitja, zato privlačen izgled zagotovo učinkuje na naše zaznavanje podjetja. Zato vedno več podjetnikov prihaja do spoznanja, da lahko dobra blagovna znamka pomembno vpliva na uspešnost podjetja. Vanjo je potrebno vlagati in jo tudi dobro zaščititi. Njeni zaščiti služi registracija blagovne znamke v Sloveniji.

Blagovna znamka sodi med pravice industrijske lastnine. S to pravico se zavaruje kakršen koli znak ali kombinacija znakov, ki v gospodarskem poslovanju omogočajo razlikovanje enakega ali podobnega blaga oziroma storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja. Znamko lahko sestavljajo besede, črke, številke itd. Kljub temu, da registracija blagovne znamke v Sloveniji predstavlja določen strošek, se lahko kaj hitro izkaže za pametno odločitev. Registracija blagovne znamke v Sloveniji poskrbi, da podjetje zaščiti svojo intelektualno lastnino pred konkurenco.

Patentiranje

Patentiranje pa pomeni zaščito izuma. Zaščiti je mogoče samo izum, ki  je nov in ima dovolj visok izumiteljski nivo, torejne izvira iz stanja tehniketerse ga da fizično izdelati.

Izum se podeli za posamezno državo, v primeru meddržavne pogodbepa tudi regionalno.Imetnik patenta ima v državah, kjer ima urejeno patentiranje, izključno pravico, da prepreči tretjim osebam, ki nimajo njegovegasoglasja izdelavo, uporabo in prodajanje predmeta izuma.

Prijava patenta

Prijava patenta je pravni postopek, vezan na stroge roke. Patentni zastopnik je pravi naslov za svetovanje, kako konkretno patentiranjenajboljše izvesti.

Sestavljanje patentne prijave terja specifična strokovna znanja, tako znanja s področja tehnike, kot tudi znanja s področja zaščite industrijske lastnine, s katerimi razpolaga le patentni zastopnik. Ko je patentna prijava vložena pri uradu, je ni mogoče vsebinsko spreminjati.