Učinkovito upravljanje stavb preprečuje propadanje stavb

Beseda upravljanje ima lahko zelo širok pojem, toda ko govorimo o upravljanju stavb ta vključuje vse tiste storitve in ravnanja, ki preprečujejo propadanje stavb, stanovanj, okolice hiš in bivalnega okolja v celoti, istočasno pa zagotavlja prijetno bivanje vsem uporabnikom.

Upravljanje stavb (za več informacij kliknite na https://www.spl.si/iscete-upravnika.html) je skrb za obratovanje večstanovanjske stavbe, pri čemer vse storitve zajemajo uporabo skupnih prostorov, delov in naprav stanovanjske hiše ter skupnega zemljišča. S tem so povezani tudi stroški čiščenja, skupne elektrike, komunalnih storitev, ogrevanja, hišnika in čistilke.

Upravljanje stavb mora biti v skladu z zakonodajo

Upravljanje stavb je v veliki meri določeno z zakonodajo, ki določa, da morajo etažni lastniki sami določiti upravnika v vseh večstanovanjskih stavbah z več kot dvema etažama in več kot osem posameznih delov. Da obratovanje in vzdrževanje stavbe poteka nemoteno, so potrebni pregledi in servisi skupnih naprav, gradbena in instalacijska dela ter drugo.

Redno in zanesljivo upravljanje stavb je predvsem v interesu etažnih lastnikov, saj le-to preprečuje propadanje stavbe ter večje in dražje poškodbe, lastnikom stanovanj pa omogoča nemoteno bivanje in delo. Zaradi tega imajo številna podjetja za upravljanje stavb in objektov zaposlene vrhunske strokovnjake iz različnih področij, ki poskrbijo za zadovoljstvo vseh strank.

Upravljanje poslovnih stavb zagotavlja ohranjanje nepremičnine ter njene funkcionalnosti

Tudi poslovne stavbe potrebujejo svojega upravnika. Čeprav zakonodaja ne zahteva, da morajo imeti poslovne stavbe z več lastniki svojega upravnika, pa se je v praksi izkazalo, da je skupni upravnik vseeno priporočljiv. S tem bi strokovno upravljanje stavb, poslovnih, športnih, trgovskih centrov in drugih, zagotovilo ohranjanje realne vrednosti nepremičnine ter njene funkcionalnosti.

Številni upravljalci poleg upravljanja stavb nudijo še pomoč pri obnovi objektov, opravljanju rednih vzdrževalnih del, čiščenje objektov in urejanje okolice ter varovanje stavb. Upravljanje stavb vedno poteka v sodelovanje z lastniki, le tako se lahko zagotovi učinkovit in reden nadzor nad objekti ter skrbi za optimizacijo oz. zmanjšanje stroškov, ki bremenijo poslovno stavbo.